Thit Juul Madsen, Design2innovate

Design er et interessant værktøj

Thit Juul Madsen tog den forretningsmæssige dør ind til designverdenen og er nu i Design2innovate i færd med at lære klynger samt små- og mellemstore virksomheder at bruge designfagets redskaber til at skabe innovation og vækst.

Af Trine Vu

 

Thit Juul Madsen

Der er tit pap og ’tyggegummi’, post-it-sedler og tændstikmænd i lange baner på bordet, når erhvervsfolk fra små- og mellemstore virksomheder eller medlemmer af en klynge tjekker ind til en designkonsultation hos erhvervsfremmeprojektet Design2innovate.

”Vi arbejder meget lavpraktisk ved for eksempel at klippe klistre og lave små skitser på en post it-blok for at visualisere en idé. Det kan være grænseoverskridende for nogle, der kommer fra en helt anden verden, og ind imellem er der en, der står af, fordi vedkommende kommer for langt væk fra sin komfortzone. Men hvis det f.eks. handler om, at man ikke synes, man kan tegne, så lærer vi bare vedkommende at tegne tændstikmænd”, siger Thit Juul Madsen.

Hun er sekretariatsleder i Design2innovate, som er sat i verden for at hjælpe små og mellemstore virksomheder i Region Syd med at udvikle sig og skabe vækst ved at bruge design som redskab. Design2innovate bor på første sal hos Designskolen Kolding, og Thit Juul Madsen inviterer på te ved et ledigt bord i lærerværelset. På væggen er en stribe sirligt udskårne gulvtæppestykker opfindsomt sømmet op som holder til lidt af hvert. Udenfor på gangen står en træstub, hvor en flok håndsave har bidt sig fast i hvert deres hak, og minder én om, at design har mange formål.

Thit Juul Madsen elsker det kreative miljø på designskolen og kunne med sin manke af et stort krøllet hår og sin ligefremme facon snildt matche en af de kreative klasser. Men hun er ikke designer. Hendes indgang til designverdenen er forretningsmæssig, og hendes mission gælder udviklingen af virksomheder og klynger i Region Syd.

”Design har ikke patent på innovation, og det er ikke svaret på alt. Men designfagets redskaber og metoder har virkelig noget at byde ind med, når det handler om at løse komplekse problemstillinger”, siger Thit Juul Madsen og giver en pixibogsforklaring på, hvad design kan.

Design defineres i dag som meget andet end egentligt produktdesign. Det er også servicedesign, brugercentreret design og strategisk design. Servicedesign er f.eks. den måde, en lufthavn tager imod sine kunder på, eller den app som giver folk adgang til deres bank. I strategisk design sammentænker man teknologi og forretning med den menneskelige faktor, og brugercentreret design handler om at forstå og inddrage brugeren – noget som er interessant for stort set alle typer virksomheder og klynger, mener Thit Juul Madsen.

Spørg brugerne
”Designere er gode til at se, hvad problemet er og dermed, hvor der er et behov for løsninger. Det kan være alt fra en eller anden ny dims, eller service til mere tid med familien, men når man tager udgangspunkt i et behov, er der en chance for at få en god forretning”, siger hun.

Thit Juul Madsen smiler og slår ud med armene. Så enkelt er det.

For at identificere et behov, spørger man sine brugere. Derfor lærer Design2innovate blandt andet virksomheder og klynger, hvordan de kan arbejde med brugercentreret design.

”Ofte handler det allerførst om at finde ud af, hvem brugerne egentlig er og derefter at få ’mappet’ alle informationer. Vi lærer virksomhederne at indsamle data og senere at se mønstrene i deres observationer, så de kan bruge dem til udvikling”, forklarer Thit Juul Madsen og giver et eksempel:

Øjenåbner for flyselskab
Et taxaflyselskab havde brug for at kunne forkæle sine pendlere for at holde konkurrenterne fra døren. Sammen med Design2innovate lavede flyselskabet en såkaldt ’brugerrejse’ – et redskab, hvor man ser på brugerne ud fra deres perspektiv. Det viste sig, at brugernes oplevelse af det at flyve begynder allerede, når de booker billetten – ikke, som flyselskabet troede, først i det øjeblik, de træder ind i kabinen.

”Der sker en hel masse rundt om selve produktet, og det har også betydning for oplevelsen. Når man skal ud at flyve, skal man finde transport til lufthavnen, og man skal måske arrangere, at en anden henter børnene, fordi man selv kommer sent hjem. Der følger en hel masse med, når man køber en flybillet, og det var en øjenåbner for flyselskabet. Men når der er et problem, er der også en ’business opportunity’, og flyselskabet overvejer nu at udvide sit produkt i en helt ny retning”, forklarer Thit Juul Madsen tilfreds.

 

Vaskeægte københavner
Engelske udtryk er en ligeså naturlig del af hendes sætninger som det at vippe en tørklædesnip på plads om halsen, men samtidig sladrer accenten om, at hun er vaskeægte københavner. Hun er vokset op i Studiestræde – eller ’Pisserenden’ som strædet kaldes i folkemunde, og har boet i kollektiv lige over for Ørstedsparken. Første gang, hun satte sine ben i Kolding var til en samtale om sit drømmejob. Hun fik jobbet, og da hun efter nogle års pendlen solgte sin lejlighed i hovedstaden og meddelte vennekredsen, at hun gik ’all in på det der Kolding’, vendte flere af de andre københavnere det hvide ud af øjnene.

”Men halvandet år, efter vi var færdige på RUC, var mange af mine studiekammerater stadig på dagpenge, mens jeg havde verdens bedste job”, siger Thit Juul Madsen og synes, at flere skulle turde kaste sig ud i det eventyr, som det er at flytte fra en landsdel til en anden.

 

Bonus for klynger
”Alle undersøgelser viser, at virksomheder, der arbejder med design, klarer sig bedre. De har en højere eksportandel, og de kan som en meget vigtig ting konkurrere på flere parametre end pris. Design kan indgå som kompetence i stort set alle typer fagområder, og derfor kan vi i høj grad være kompetencepartner for eksisterende klynger”, siger Thit Juul Madsen og fortæller, at Design2innovate blandt andet har arbejdet sammen med Lean Energy om, hvordan klyngen ved hjælp af designfagets redskaber kan gøre brugerinvolvering relevant for dens erhvervsnetværk.

Når det gælder klynger, er der en ekstra bonus i at arbejde med designredskaber, mener hun.

”Det er som at tage en del teambuilding, en del kompetenceudvikling og en del problemløsning og ryste sammen til en cocktail. De enkelte klyngemedlemmer får nogle redskaber til at skabe innovation, men samtidig får de nogle rammer til at gøre det i fællesskab, og det har en positiv indvirkning på selve klyngesamarbejdet, fordi det netop handler om tillid mellem medlemmerne. Når man sammen rejser gennem ukendt land, opbygger man tillid”, forklarer hun og har dermed bevæget sig tilbage til arbejdsbordet, hvor kursisterne hos Design2innovate uvant tegner tændstikmænd og visualiserer ideer på små, gule post it-blokke.

 

Design2innovate

Design2innovate er et erhvervsfremmeprojekt, der skal vise små og mellemstore virksomheder, hvordan de ved hjælp af design kan fremme innovation og vækst.

Projektet er et partnerskab mellem Designskolen Kolding og Syddansk Universitet og er finansieret af EU-midler, regionale udviklingsmidler samt af virksomhederne Dong og Lego samt Designcity Kolding.

Projektet har 10 fuldtidsansatte medarbejdere, 11 på deltid samt omkring 11 gæstelærere tilknyttet.

 

Thit Juul Madsen

Thit Juul Madsen er sekretariatsleder i Design2innovate, som hun også har været med til at starte. Hun er også sekretariatsleder i Design- og Arkitekturkonsortiet. Er uddannet i forvaltning og international udvikling fra Roskilde Universitetscenter med speciale i CSR, og hendes vej til Design2innovate er blandt andet gået via job som CSR-ansvarlig i firmaet Eurotex og en Master of Arts i Business Innovation and Concept Creation. Hun er vokset op i København, men bor i dag Kolding i et gammelt hus, som hun som håndværkerdatter selv for en stor del har sat i stand.