Anne Katrine Bjerregaard, TINV

Vi har pligt til at søge ny inspiration

Som tovholder i Transportens Innovationsnetværk tanker projektkoordinator Anne Katrine Bjerregaard jævnligt op med ny inspiration. Senest på TCI-konferencen i Bilbao, hvor hun fik en aha-oplevelse, da en australsk kollega fortalte om klyngefacilitatorens vigtigste egenskaber.

Af Trine Vu

 

Anne Katrine Bjerregaard

Når Anne Katrine Bjerregaard træder ind til en workshop i Transportens Innovationsnetværk, skiller hun sig som regel ud fra mængden. For oftest er de fleste deltagere modne mænd i jakkesæt, og Anne Katrine er kun 30 år og kvinde.

”Det kræver sin kvinde at turde stille sig op og åbne munden i sådan et selskab. Men når de kan høre, at man ved, hvad man taler om, giver det heldigvis respekt”, smiler Anne Katrine Bjerregaard.

Hun er projektkoordinator – eller tovholder, som hun selv kalder det - i Transportens Innovationsnetværk, og hun er hverken feminist eller ude med riven for at få indført kvoter i diverse bestyrelser. Men der er bare flest mænd i transportbranchen, og så kan det ind imellem være svært at være ung og kvinde. Anne Katrine Bjerregaard er dog ikke blevet fristet til at vælge en anden vejbane til sin karriere – blandt andet, fordi hun mener, at netop klyngeverdenen har brug for det, som kvinder kan.

 

En god facilitator kan det samme som en god mor
TCI's (The Competitiveness Institute) klyngekonference i Bilbao i oktober 2012 deltog hun i en workshop om kvinder i netværk og klyngeledelse og fik både en aha-oplevelse og en ordentlig portion inspiration med hjem.

”En undersøgelse af, hvilke egenskaber de bedste klyngefacilitatorer har, viste, at det er præcis de samme egenskaber, som det kræver for at være en god mor. For eksempel skal man både som mor og som klyngefacilitator være imødekommende og lyttende. Man skal være et rummeligt menneske, og man skal kunne samle folk. Det var virkelig en aha-oplevelse, at der var så stort sammenfald mellem de to roller”, fortæller Anne Katrine Bjerregaard, der selv blev mor for halvandet år siden og til hverdag pendler med kystbanen fra hjemmet i Espergærde til kontoret i hjertet af København.

Hun tænker sig lidt om og tilføjer:

”Jeg mener, at man i erhvervslivet skal påskønne og forstå at udnytte de forskelle, der er på mænd og kvinder. Vi bidrager med forskellige ting, og ofte ser man, at kvinders kreativitet kan bidrage væsentligt til vækst og udvikling i en virksomhed. Ligesom man i dag betragter kvinder som en vigtig forbrugergruppe, bør man i erhvervslivet i højere grad betragte kvinder som en ekstra værdi.”

 

- Man har pligt til at søge inspiration
Aha-oplevelsen var dog langt fra det eneste, Anne Katrine Bjerregaard fik med hjem fra årets klyngekonference. Hun pakkede også en pæn portion inspiration i bagagen, og hun mener, at man som aktiv i klyngesamarbejde har en særlig forpligtigelse til at sørge for at få nye input til sin hverdag.

”Jeg var overrasket over, at vi var det eneste af innovationsnetværkene fra Danmark, der deltog i TCI-konferencen. For hvis man ikke fornyer sig, dør ens netværk, og derfor har man pligt til hele tiden at søge ny inspiration. For eksempel kan man få meget mere, end man tror, ud af at høre om de teorier, der ligger til grund for det, man går rundt og gør til hverdag, og det er enormt inspirerende at se andre klyngers præsentationer”, siger Anne Katrine Bjerregaard og nævner et eksempel fra workshoppen om kvinder i netværk og klyngeledelse:

En svensk maritim organisation havde lagt mærke til, at der i sejlermagasiner altid kun er mænd på bådbillederne, selv om ligeså mange kvinder interesserer sig for sejlsport. For at skabe nytænkning på området startede organisationen et projekt med at designe en båd specielt til kvinder. Man inviterede kvindelige sejlere til at deltage i indretningen af båden, og det resulterede blandt andet i, at redningsudstyret blev suppleret med en rebstige, fordi kvinder sjældent har kræfter til at trække en person i en redningskrans op over rælingen.

”Sådan noget er vildt inspirerende, fordi det får en selv til at tænke i nye baner”, fortæller Anne Katrine Bjerregaard og tilføjer, at man også gør meget ud af at samarbejde med andre innovationsnetværk og klynger for at udveksle erfaringer og lære af best practices – og for at give medlemmerne en indgang til relaterede brancher som for eksempel energi.

 

Svært at måle resultaterne
Hun havde aldrig drømt om, at hun skulle ’arbejde med for eksempel lastbiler’, som hun udtrykker det. Og klædt i cremefarvet skjortebluse og spinkel af statur ligner hun da heller ikke prototypen på en, man forbinder med tung trafik. Hun havnede i Transportens Innovationsnetværk lidt tilfældigt via et job som arrangør af en international søfartskonference. Men hun blev bidt af bredden i branchen og synes at de udfordringer, samfundet står over for lige nu med såvel bæredygtighed som økonomi, kun gør arbejdet med alt fra skibsfart til infrastruktur endnu mere spændende.

Derfor ville Anne Katrine Bjerregaard også gerne kunne måle resultaterne af sin indsats i innovationsnetværket ligeså præcist som man tapper strøm fra en vindmølle. Men det er svært, når det handler om størrelser som matchmaking, innovation og inspiration.

”Klyngearbejde er egentlig lidt for fluffy til mig, for jeg er en meget konkret person, der godt kan lide at man har nogle målbare resultater. Men sådan noget som matchmaking er svært at måle på, og derfor er man nødt til at tro på, at det virker”, siger Anne Katrine Bjerregaard.

Og hun tror på netværksarbejdet. Når hun til hverdag som tovholder ringer eller rejser rundt og holder møder med fagkoordinatorerne i innovationsnetværket, er dagsordenen, at de skal sørge for at medlemmerne prioriterer netværksarbejdet, fordi det virker.

 

Guldcertificering – gerne i 2013
Det forsøger hun blandt andet at bevise ved en gang om året at bede medlemmerne besvare et spørgeskema, som blandt andet handler om, hvordan de har arbejdet videre efter netværksmøderne. Spørgeskemaerne er samtidig en dokumentation som skal bruges på vejen mod næste mål: At få klyngeverdenens blå stempel i form af EU-certificeringen ’Cluster Management Excellence Label Gold’.

”Guldcertificeringen beviser, at man er seriøs, og det vil gøre det nemmere at løbe de lidt tungere samarbejder på tværfagligt niveau i gang”, vurderer Anne Katrine Bjerregaard og tilføjer med et smil, at hun slet ikke er i tvivl om, at Transportens Innovationsnetværk nok skal få guldcertificeringen – og gerne allerede i 2013.

 

Anne Katrine Bjerregaard

Anne Katrine Bjerregaard har været projektkoordinator i Transportens Innovationsnetværk siden det blev etableret i 2009. Hun er uddannet cand.ling.merc. fra Copenhagen Business School, og på hendes CV står også blandt andet EU-projektkoordinator hos Europas Maritime Udviklingscenter. Hun er desuden næstformand i foreningen ’Fordi det Nytter’, som yder økonomisk støtte til børn af forældre med HIV/aids i Kenya. Privat bor hun i Espergærde med sin mand og sønnen på halvandet år.

 

Transportens Innovationsnetværk

www.tinv.dk

Transportens Innovationsnetværk blev etableret i 2009 og er et af i alt 22 innovationsnetværk, der er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Netværket har pt. 490 medlemmer og 16 ansatte. Finansieringen er blandt andet støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Bag netværket står et konsortie med partnerne: Europas Maritime Udviklingscenter, Teknologisk Institut, Force Technology, Transportøkonomisk Forening, Syddansk Universitet og DTU Transport – Institut for Transport.

Formålet med netværket er at styrke samarbejdet mellem virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner og at øge fokus på innovation og udvikling af nye forretningsområder i danske transportvirksomheder.

Transportens Innovationsnetværk har lige nu otte fokusområder: Elektrisk transport, intermodalitet, nærskibsfart og havnedesign, Køretøjs- og skibsteknologi, IKT i transport og logistik, citylogistik og mobility management, CSR i transport, uddannelse og kompetenceudvikling samt havvindmøller – transportmæssige udfordringer.

Læs mere på: www.tinv.dk