DKUK
Netværksmøde

”Strategiudvikling i klynger er ligesom at bage kager”

Den 10. juni 2013 mødtes 25 klyngefacilitatorer til REG X netværksmøde i København. Temaet var strategiudvikling i klynger. Til at lede slagets gang og give deltagerne inspiration og ekspertråd havde vi inviteret Emiliano Duch, som igennem mange år har arbejdet med strategisk klyngeudvikling i hele verden, været underviser på IESE Business School i Barcelona og nu er på vej over i Verdensbanken som Lead Specialist i Competetiveness.

På netværksmødet blev Cirque de Soleil casen gennemgået, og deltagerne fik et indblik i, hvordan cirkusgiganten skabte sig et profitabelt marked, der omdannede Montreal til et cirkus mekka.

Emiliano Duch understregede, at det er helt essentielt, at klyngefacilitatorer grundigt analyserer deres klynger med henblik på at se muligheder og trusler og kunne navigere klyngen det rigtige sted hen. Det er derfor essentielt, at klyngefacilitatorerne bruger analyserne, særligt ”Porter’s five Forces”, ”Værdikæde-modellen” og ”Porter’s Diamantmodel”.

At klyngefacilitatorer forstår elementerne i de grundlæggende analyser er vigtig, og som han sagde: ”Det er ligesom at bage en kage. Selvom vi har alle ingredienser, kan det godt gå galt, men hvis vi ikke bruger ingredienserne, går det helt sikkert galt”.

Emilianos pointe var, at klyngers succes ikke kommer af sig selv, og man kan ikke skabe en stærk klynge fra nul. Der skal være et grundlag for en klynge og nok også en smule held og derudover skal der være nogle aktører som klyngefacilitaorer, der formår at agere forandringsagenter og kunne spotte nye muligheder og markeder.

Der var god diskussion og interaktion på mødet, og deltagerne tog hjem med ny inspiration og nye visitkort i lommen.