DKUK
Økosystemet i Lean Energy-klyngen i Region Syddanmark

REG X har i samarbejde med Region Syddanmark udarbejdet en analyse af økosystemet i Lean Energy klyngen. Analysen er baseret på mange interviews og dialogmøder med klyngeaktører inden for klyngen. Formålet med analysen er, at pege på, hvordan man kan styrke klyngens økosystem, og dermed udviklingen af klyngen.

Læs analysen HER.