Analyser

Analyse

REG X laver nye former for analyser af danske klynger for at undersøge klyngernes erhvervsmæssige specialiseringer og deres økosystemer, dvs. samarbejdet mellem klyngens store etablerede virksomheder, unge iværksættere, SMV’ere, videninstitutioner, rådgivere og investorer.

Alle rapporter fra REG X analyser vil blive offentliggjort på denne side. Se listen nedenfor.

- Økosystemet i Offshore klyngen i Region Syddanmark

- Økosystemet i Lean Energy-klyngen i Region Syddanmark

- Økosystemanalyse af klyngen for design og kreative erhverv i Region Syddanmark

- Det velfærdsteknologiske økosystem i Region Syddanmark

- Analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

- LEAN energy klyngen i Region Syddanmark

- The Nordic Growth Entrepreneurship Review 2012

- Kortlægning af danske klynger og netværk

Kontaktperson vedrørende analyser: Analysechef Glenda Napier, glenda@noSpamregx.dk