InTra-Net

InTra-Net - Innovation in Transnational Networks (2011 - 2013)

 

Formål: At styrke innovationssamarbejdet mellem syddanske og nordtyske klynger.

 

Målgruppe: Syddanske og nordtyske klyngefacilitatorer og klyngevirksomheder fra INTERREG 4A området.

 

REG X' bidrag: REG X er 'lead' partner på projektet og arbejder sammen med WTSH (Erhvervsfremme og Teknologitransfer Schleswig-Holstein) om følgende mål:

  • At skabe en platform for information og udveksling af viden om klynger i den dansk/tyske grænseregion.
  • At identificere 'good practice' eksempler på tværnationale klyngesamarbejder i Europa.
  • At arrangere netværks- og træningsaktiviteter for danske og tyske klyngefacilitatorer.
  • At arrangere 'master classes' for danske og tyske klyngevirksomheder om temaer inden for open innovation og fælles forretningsudvikling i forretningsnetværk.
  • At arrangere et matching event for klyngevirksomheder og videnmiljøer på tværs af grænsen.

 

Partnere: Det tyske erhvervsfremmekontor WTSH (Erhvervsfremme og Teknologitransfer Schleswig-Holstein).

 

Finansieret af: Projektet støttes af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med finansiering fra den Regionale Udviklingsfond. 

 

Læs mere HER.