Aktiviteter

Hos REG X arbejder vi inden for tre områder:

1. Kompetenceopbygning og erfaringsudveksling


REG X gennemfører uddannelsesprogrammer for regionale og nationale beslutningstagere, der arbejder med klyngeudvikling (Executive Policy Program).

Vores Executive Policy Program blev igangsat i efteråret 2011 og er udviklet i samarbejde med Region Syddanmark, Region Midt, OECD og førende udenlandske universiteter og eksperter. Læs mere om programmet HER.

Vores Cluster Facilitator Program er skræddersyet kompetenceopbygning for de danske klyngefacilitatorer. Læs mere om programmet HER. Derudover er vi med til at udvikle undervisningsmateriale til de europæiske klyngefacilitatorer på European Cluster Excellence Programmet hvor vi også deltager som undervisere.

2 gange årligt afholder vi netværksmøder for de danske klyngefacilitatorer forskellige steder i Danmark. Læs mere HER

2. Analyse-, forsknings- og udviklingsprojekter

 
REG X foretager nye former for analyser af danske klynger for at undersøge klyngernes erhvervsmæssige specialiseringer og deres økosystemer, dvs. samarbejdet mellem klyngens store etablerede virksomheder, unge iværksættere, SMV’ere, videninstitutioner, rådgivere og investorer. Se mere HER

REG X er tilknyttet relevante forsknings- og udviklingsprojekter, som skal bidrage med ny viden til at understøtte de danske klyngeaktøreres arbejde. Derudover har vi en ph.d. studerende tilknyttet, som arbejder med temaet: ”Klynger og open innovation”.

3. Videnopbygning og videnspredning


REG X indgår i en række nationale og international projekter for at opbygge viden om, hvad der skal til for at udvikle stærke og innovative klynger. Den viden bringer vi videre til de danske klyngeaktører. Det sker blandt andet igennem arbejdet med TCI 2013 Konferencen (www.tci2013.com), projektet InTra-Net om grænseoverskridende klyngesamarbejder (læs mere HER) netværket for danske klyngefacilitatorer, nyhedsbreve og LinkedIn grupper (REG X og Netværket for klyngefacilitatorer).